Regler for deltagelse

I tilfælde af opstået tvivl, vedrørende deltagelse eller andre regler, er det HÆRVEJSMARCHENs "Marchregulativ", der er gældende praksis. Marchregulativet kan ses i Informationen.

MARCHKRAV

HÆRVEJSMARCHENs ruter skal gennemføres til fods eller i kørestol, som enkeltgående eller i marchhold. Stavgængere er hjerteligt velkomne på HÆRVEJSMARCHENs ruter. 

START OG MÅL

Begge dage på Paradepladsen Viborg Kaserne, ved Tingvej 17, Viborg

RYGNING FORBUDT

Tobaksrygning og åben ild i skov- og hedeområder er strengt forbudt. Efter aftale med Viborg Politi skal alle march- og løbsdeltagere benytte højre kørebane, hvis gangsti, fortov eller cykelsti ikke er til rådighed.

RASTEPLADSER OG MINIDEPOTER

HÆRVEJSMARCHEN indretter rastepladser på ruterne, hvor der kan købes mad og drikkevarer.
Førstehjælp, toiletter og vand til håndvask forefindes. Herudover er der et antal mindre, private pladser, med begrænset sortiment.

HOLD NATUREN REN

Affald bedes kastet i affaldsbeholdere eller lagt ved HÆRVEJSMARCHENs afmærkninger langs ruten.

Hærvejsmarchen
Tingvej 17, 2. sal
DK - 8800 Viborg

Kontakt os
T: (+45) 86 62 58 54
M: info@haervejsmarchen.dk
W: www.haervejsmarchen.dk
     

Om Hærvejsmarchen
Historien
Se fotos
Sponsorater

Genveje
Tilmelding
Kontakt os
Priser


Børnemarch
Frivillige
Indkvartering


Regler
Paradepladsen
Links

#hvmviborg
Del dine oplevelser med HÆRVEJSMARCHEN og følg os på Facebook

   

webbureau easynet