ALTERNATIV HÆRVEJSMARCH

ALTERNATIV HÆRVEJSMARCH 2021

I år kan du deltage i Alternativ Hærvejsmarch, som varer en hel uge fra 21-27. juni 2021.   

RUTER

Du kan gå 10, 20 eller 30 kilometer. Turene på 20 og 30 kilometer finder sted på de traditionelle, spændende ruter i Viborgs smukke natur. 10 kilometer ruten er ny. 

Ved køb af startkort udleveres et rutekort over ruten. Der er IKKE rastepladser med mulighed for proviantering undervejs på ruten, men der vil være mulighed for at købe drikkevarer i start/målområdet. På det udleverede rutekort vil der desuden være anvisning om offentlige toiletter, som kan benyttes af deltagerne. 

Ved start og mål og ude på ruterne er der kontrolposter. Når ruten er gennemført, kan du aflevere startkortet i målteltet, og der udleveres en smuk pin med urfuglen - 1 stk. pr. rute. Kommer du i mål uden for åbningstiden, kan du lægge et udfyldt startkort i postkasse ved måltelt, og vi sender dig en pin.

BEMÆRK VENLIGST: Det forventes, at alle vandrere udviser hensyn overfor andre deltagere, private lodsejere, og er med til at værne om naturen på og langs HÆRVEJSMARCHENs ruter.

TID OG STED

Ruterne til Alternativ Hærvejsmarch er åbne hele uge 25, fra mandag den 21. juni til og med søndag den 27. juni. Ruterne åbner den 21. juni kl. 7.00 og lukker den 27. juni kl. 17.00.

Start og mål er på Paradepladsen, Kasernevej, Viborg.
Yderligere information kan fås ved henvendelse på tlf. nr. 2482 9098.

PRIS OG TILMELDING

Der er ingen forhåndstilmelding til Alternativ Hærvejsmarch. Du møder bare op i HÆRVEJSMARCHENs telt på Paradepladsen, hvor du kan købe startkort alle dage i uge 25 fra kl. 7.00 til 17.00.

10 / 20 / 30 KM RUTER: Voksne: 60 kr. pr. rute / Børn op til 14. år: 40 kr. pr. rute.

Du kan købe startkort til flere ruter på en gang, og én person kan købe og få udleveret startkort til flere vandrere samtidig. Ligeledes kan start- og rutekort købes flere dage i forvejen.  

Naturligvis overholder vi alle forskrifter fra myndighederne i forbindelse med corona, og der vil kunne ske ændringer ved en forværring af situationen.