IML Walking Association

HÆRVEJSMARCHEN er medlem af IML (International Marching League) Walking Association, IVV,DFIF, Vandreforeningen Fodslaw, Dansk Motions Forbund og har anerkendelse fra Danmarks Olympiske Komité (DOK).

HÆRVEJSMARCHEN har i 1987 i Tokyo, sammen med syv andre flerdages marcher, været en af grundlæggerne af marchorganisationen IML (International Marching League). 
Senere er flere kommet til. I dag er der 23 IML-marcher fordelt over hele Jordkloden. I 2009 blev navnet ændret til IML Walking Association og forkortes fortsat IML.

Grundidéen i IML er, at du ved deltagelse i andre landes marcharrangementer er med til at skabe international forståelse og fred mellem mennesker, samt opleve det sammenhold, der er mellem vandrere fra mange lande.  

Du kan, hvis du ønsker det, ved din første deltagelse i et IML-arrangement købe et "International Walker Passport". Heri stemples efter gennemført march, hvorefter man kan købe en bronze-medalje og en 'bronce-bjælke', med det pågældende lands navn. Se marchkalenderen via link til IMLs hjemmeside nederst på siden.

For at gennemføre en IML-march skal man vandre mindst 2 x 20 km lørdag og søndag. (Deltagere, der er fyldt 70 år på første marchdag, kan nøjes med 2 x 10 km). Dette giver ret til et IML-stempel i IMLs vandrepas og til at købe de eftertragtede IML-medaljer. Har man gennemført et nærmere fastsat antal marcher, kan man blive både ”European”, "Global" og ”International” walker. (Se mere på www.imlwalking.org). Til HÆRVEJSMARCHEN deltager vandrere, som har gennemført over 300 IML marcher rundt i hele verden. 

Mere information

Oplysninger vedrørende IML kan fås ved henvendelse til:

HÆRVEJSMARCHENs sekretariat
T: (+45) 86 62 58 54
M: [email protected]
W: www.imlwalking.org